עברית

המעבדה לחקר רשתות ביולוגיות


מערכות ביולוגיות מממשות את הפונקציונאליות שלהן  באמצעות הפעילות המשותפת של מספר רב של רכיבים המשפיעים זה על זה. רכיבים אלה מאופיינים ע"י התפלגות רחבה של תכונות הן במרחב והן בזמן. הצורה שבה מתפתחת פונקציונאליות ברשתות ביולוגיות והאופן שבו היא משפיעה על הסביבה ומושפעת על ידה היא, במידה רבה, בבחינת נעלם.

חוקרים במעבדה לחקר רשתות ביולוגיות, המשויכים לארבע פקולטות טכניוניות (רפואה, פיסיקה, הנדסת-חשמל והנדסה כימית), מפתחים מסגרת ניסיונית ועיונית לחקר מערכות ביולוגיות, תוך שימת דגש מרכזי על מנגנונים כלליים המאפשרים פונקציונאליות חסינה, אך ברת -הסתגלות, בסביבות מורכבות.

מחקרינו מתמקדים בשתי מערכות ניסיוניות משני תחומים ביולוגיים שונים. המערכת הראשונה מורכבת מרשתות עצביות הגדלות על פני מערך אלקטרודות בצלחת בעלת מצע גידול מתאים, בעוד המערכת השנייה  מבוססת על אוכלוסיה של שמרים העוברת תהליכי אבולוציה. המערכות הנסיוניות יהוו השראה ואבני-בוחן למאמץ עיוני לפיתוח גישה אוניברסאלית לרשתות ביולוגיות, אשר מנסה מחד גיסא להתמקד בעקרונות כלליים, ומאידך גיסא מודעת לפרטים הייחודיים למערכות ספציפיות.  


 
Click to print this pagePrint page
Click to send this page to a colleagueSend to a friend
  Home   Site map
  Search NBR site         
Search Technion Web Site (Google Search)

Copyright © 2008 LS & E Infrastructure Unit. Part of the Lokey Center Websites. All Rights Reserved. Created by Catom web design